Centrum branných aktivit

Home  >>  Centrum branných aktivit

Centrum branných aktivit o.s. bylo založeno v roce 2007 za účelem přivést děti a mládež k zájmu o branné sporty a činnosti. Pro žáky a studenty organizujeme branné hry, školní výlety a několikadenní branné kurzy.

Naše činnost se zaměřuje také na organizaci volnočasových aktivit formou celoročních oddílových činností organizovaných oddíly a instruktory působícími v CBA z.s.  dalších organizacích.

Pro neziskové organizace 

CBA o.s. organizuje letní tábory a zimní pobyty pro děti i mládež a poskytuje zázemí pro další organizace jako např. turistickým či skautským oddílům. Dále zde probíhají vzdělávací projekty pro vedoucí táborů, zdravotníky zotavovacích akcí a instruktory branných aktivit.

Pro veřejnost

Pro návštěvníky této oblasti CHKO Bílé Karpaty máme připraveno několik zajímavých aktivit – především je to nejmodernější laserový systém nahrazující hru paintball nebo třeba projížďku ve vojesnkých vozidlech. Pro veřejnost pořádáme také Den otevřených dveří, burzy armádního materiálu, srazy vojenských veteránů a také se účastníme pietních i vojensko- historických akcí v našem regionu.

Náš tým

Vedoucí i instruktoři našich programů mají velké zkušenosti s opravdovým vojenským výcvikem, odborné znalosti  i praxi při výuce branných aktivit pro děti a mládež. Pro mnoho z nich se jejich koníček stal celoživotním posláním a věnují mu většinu svého volného času. Můžete od nich očekávat profesionální a současně citlivý přístup. Řada z nich prošla akreditovanými kurzy MŠMT – táborový vedoucí, vedoucí zotavovacích akcí, zdravotnickými a odbornými kurzy instruktorů lanových aktivit, skautských vedoucích atd.

Nedávno naše organizace jako první v ČR získala akreditaci MŠMT k provádění vzdělávacího programu “Kurz vedoucí branných oddílů”. Věříme, že to bude základním stavebním kamenem pro vznik branných oddílů nejen u nás v regionu, ale i jinde.

 

Přejít na web
centra branných aktivit